Τσιμισκή 71, 54 622 Θεσσαλονίκη                          τ: 2313 060548  κ: 6977 66.06.06   e: markatsaros@gmail.com